• Dayong Jiang

  Dayong Jiang

  Chair

  Huawei

 • Zhengce Hu

  Zhengce Hu

  Secretary General

  Huawei

 • Guoqiang Gai

  Guoqiang Gai

  Director

  enmotech

 • Bo Gao

  Bo Gao

  Director

  xFusion

 • Yunsu Gu

  Yunsu Gu

  Director

  shentongdata

 • Zhijun Guo

  Zhijun Guo

  Director

  Bank of Communications Co., Ltd.

 • Feng Han

  Feng Han

  Director

  CCB Fintech

 • Jiajia He

  Jiajia He

  Director

  Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

 • Guoliang Li

  Guoliang Li

  Director

  Tsinghua University

 • Peiyuan Li

  Peiyuan Li

  Director

  e Cloud

 • Jin Liu

  Jin Liu

  Director

  China National Offshore Oil Corporation

 • Yuzhuo Ming

  Yuzhuo Ming

  Director

  xugu

 • Yongjiang Tian

  Yongjiang Tian

  Director

  China Merchants Bank

 • Haitao Wang

  Haitao Wang

  Director

  SuperMap Software Co., Ltd.

 • Feng Xiao

  Feng Xiao

  Director

  Vastbase

 • Jigang Xie

  Jigang Xie

  Director

  China United Network Communications Limited

 • Chunguang Yuan

  Chunguang Yuan

  Director

  China Minsheng Bank Corp., Ltd.

 • Chun Zhang

  Chun Zhang

  Director

  China Mobile Communications Group Co.,Ltd

 • Chengcheng Zhong

  Chengcheng Zhong

  Director

  Sangfor Technologies Inc

 • Bing Xu

  Bing Xu

  Director

  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

 • Chen Liu

  Chen Liu

  Director

  Jd.Com, Inc

 • Yi Zhang

  Yi Zhang

  Director

  General Data Technology Co.,LTD

 • Weiran Zhou

  Weiran Zhou

  Director

  Industrial Bank CO.,LTD

First Board of Directors

 • Dayong Jiang

  Dayong Jiang

  Chair

  Huawei

 • Zhengce Hu

  Zhengce Hu

  Secretary General

  Huawei

 • Guoqiang Gai

  Guoqiang Gai

  Director

  enmotech

 • Bo Gao

  Bo Gao

  Director

  xFusion

 • Yunsu Gu

  Yunsu Gu

  Director

  shentongdata

 • Zhijun Guo

  Zhijun Guo

  Director

  Bank of Communications Co., Ltd.

 • Feng Han

  Feng Han

  Director

  CCB Fintech

 • Jiajia He

  Jiajia He

  Director

  Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

 • Guoliang Li

  Guoliang Li

  Director

  Tsinghua University

 • Peiyuan Li

  Peiyuan Li

  Director

  e Cloud

 • Jin Liu

  Jin Liu

  Director

  China National Offshore Oil Corporation

 • Yuzhuo Ming

  Yuzhuo Ming

  Director

  xugu

 • Yongjiang Tian

  Yongjiang Tian

  Director

  China Merchants Bank

 • Haitao Wang

  Haitao Wang

  Director

  SuperMap Software Co., Ltd.

 • Feng Xiao

  Feng Xiao

  Director

  Vastbase

 • Jigang Xie

  Jigang Xie

  Director

  China United Network Communications Limited

 • Chunguang Yuan

  Chunguang Yuan

  Director

  China Minsheng Bank Corp., Ltd.

 • Chun Zhang

  Chun Zhang

  Director

  China Mobile Communications Group Co.,Ltd

 • Chengcheng Zhong

  Chengcheng Zhong

  Director

  Sangfor Technologies Inc

 • Bing Xu

  Bing Xu

  Director

  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

 • Chen Liu

  Chen Liu

  Director

  Jd.Com, Inc

 • Yi Zhang

  Yi Zhang

  Director

  General Data Technology Co.,LTD

 • Weiran Zhou

  Weiran Zhou

  Director

  Industrial Bank CO.,LTD