Advisory Committee
 • Weimin Zheng

  Weimin Zheng

  Academician of Chinese Academy of Engineering

 • Xiaoyun Wang

  Xiaoyun Wang

  Academician of Chinese Academy of Sciences

 • Yan Pan

  Yan Pan

  Director of the Software Institute of the CIC

 • Aoying Zhou

  Aoying Zhou

  Professor, School of Data, East China Normal University,Executive Director of CCF

 • Dayong Jiang

  Dayong Jiang

  Deputy Chief Engineer, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

Advisory Committee

 • Weimin Zheng

  Weimin Zheng

  Academician of Chinese Academy of Engineering

 • Xiaoyun Wang

  Xiaoyun Wang

  Academician of Chinese Academy of Sciences

 • Yan Pan

  Yan Pan

  Director of the Software Institute of the CIC

 • Aoying Zhou

  Aoying Zhou

  Professor, School of Data, East China Normal University,Executive Director of CCF

 • Dayong Jiang

  Dayong Jiang

  Deputy Chief Engineer, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences

Board

 • Zhengce Hu

  Zhengce Hu

  Chair

  Huawei

 • jikey.cai

  jikey.cai

  Secretary General

  Huawei

 • Guoqiang Gai

  Guoqiang Gai

  Director

  enmotech

 • Zhenyan He

  Zhenyan He

  Director

  xFusion

 • Yunsu Gu

  Yunsu Gu

  Director

  shentongdata

 • Zhijun Guo

  Zhijun Guo

  Director

  Bank of Communications Co., Ltd.

 • Guorong Sun

  Guorong Sun

  Director

  CCB Fintech

 • Jiajia He

  Jiajia He

  Director

  Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

 • Guoliang Li

  Guoliang Li

  Director

  Tsinghua University

 • Peiyuan Li

  Peiyuan Li

  Director

  e Cloud

 • Jin Liu

  Jin Liu

  Director

  China National Offshore Oil Corporation

 • Yuzhuo Ming

  Yuzhuo Ming

  Director

  xugu

 • Yongjiang Tian

  Yongjiang Tian

  Director

  China Merchants Bank

 • Haitao Wang

  Haitao Wang

  Director

  SuperMap Software Co., Ltd.

 • Feng Xiao

  Feng Xiao

  Director

  Vastbase

 • Xin Zhong

  Xin Zhong

  Director

  China United Network Communications Limited

 • Chunguang Yuan

  Chunguang Yuan

  Director

  China Minsheng Bank Corp., Ltd.

 • Chun Zhang

  Chun Zhang

  Director

  China Mobile Communications Group Co.,Ltd

 • Zhengde Zhou

  Zhengde Zhou

  Director

  Sangfor Technologies Inc

 • Bing Xu

  Bing Xu

  Director

  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION

 • Chen Liu

  Chen Liu

  Director

  Jd.Com, Inc

 • Yi Zhang

  Yi Zhang

  Director

  General Data Technology Co.,LTD

 • Weiran Zhou

  Weiran Zhou

  Director

  Industrial Bank CO.,LTD

User Committee

 • Feng Xiao

  Feng Xiao

  Chair

  Vastbase

 • Qiang Geng

  Qiang Geng

  Member

  shentongdata

 • Zhaoxia Han

  Zhaoxia Han

  Member

  SuperMap Software Co., Ltd.

 • Xianru Huang

  Xianru Huang

  Member

  Huawei

 • Peiyuan Sun

  Peiyuan Sun

  Member

  enmotech

 • Kaifeng Cui

  Kaifeng Cui

  Member

  China Mobile Communications Group Co.,Ltd

 • Xiaotao Wang

  Xiaotao Wang

  Member

  xFusion

 • Haiting Yan

  Haiting Yan

  Member

  xugu

 • Quan Zhang

  Quan Zhang

  Member

  Beijing Tongtech Co.,Ltd.

 • Nan Huang

  Nan Huang

  Member

  General Data Technology Co.,LTD

Board Committee

 • Bing Liang

  Bing Liang

  Chair

  Huawei

 • Yuanxia Huang

  Yuanxia Huang

  Member

  xugu

 • Yaming Mao

  Yaming Mao

  Member

  shentongdata

 • Xiaomin Zhao

  Xiaomin Zhao

  Member

  China Mobile Communications Group Co.,Ltd

 • Mingyang Gong

  Mingyang Gong

  Member

  SuperMap Software Co., Ltd.

 • Xiao Wang

  Xiao Wang

  Member

  enmotech

 • Xuedong Song

  Xuedong Song

  Member

  xFusion

 • Yue Bai

  Yue Bai

  Member

  Vastbase

 • Wenzhao Zhang

  Wenzhao Zhang

  Member

  China United Network Communications Limited

 • Yong Zhang

  Yong Zhang

  Member

  Tsinghua University

 • Wei Wang

  Wei Wang

  Member

  General Data Technology Co.,LTD

Technical Committee (TC)

 • Guoliang Li

  Guoliang Li

  Chair

 • Chenghan He

  Chenghan He

  Member

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Member

 • Weiping Xie

  Weiping Xie

  Member

 • Shifu Li

  Shifu Li

  Member

 • Yongsheng Liu

  Yongsheng Liu

  Member

 • Yang Ren

  Yang Ren

  Member

 • Wengang Tian

  Wengang Tian

  Member

 • Jiang Wang

  Jiang Wang

  Member

 • Wei Wang

  Wei Wang

  Member

 • Weiqiang Yang

  Weiqiang Yang

  Member

 • Chengwei Zhang

  Chengwei Zhang

  Member

 • Ji Sun

  Ji Sun

  Member

 • Pinggao Zhou

  Pinggao Zhou

  Member

 • Qin Zhou

  Qin Zhou

  Member

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Member

 • Jinwei Zhu

  Jinwei Zhu

  Member

 • Peng Chai

  Peng Chai

  Member

 • Lei Wang

  Lei Wang

  Member

 • Mingyuan Wu

  Mingyuan Wu

  Member

Secretariat

 • userSecretariat Members
 • Yajie Cai

  Yajie Cai

  Secretary General

 • Jiang Wang

  Jiang Wang

  Executive Secretary

 • Xianru Huang

  Xianru Huang

  Executive Secretary

 • Qi Wen

  Qi Wen

  Executive Secretary

 • Xiangru Mei

  Xiangru Mei

  Executive Secretary

Special Interest Groups (SIGs)

SQLEngine

 • Pinggao Zhou

  Pinggao Zhou

  Maintainer

 • Di Yang

  Di Yang

  Maintainer

 • Zhaoqi Zhou

  Zhaoqi Zhou

  Committer

 • Hao Yang

  Hao Yang

  Committer

 • Wei Liu

  Wei Liu

  Committer

 • Hongda Li

  Hongda Li

  Committer

 • Peng Yu

  Peng Yu

  Committer

 • Meidong Liao

  Meidong Liao

  Committer

 • Zhenglv Wang

  Zhenglv Wang

  Committer

 • Jiong Peng

  Jiong Peng

  Committer

 • Zhengchao Hu

  Zhengchao Hu

  Committer

 • Qingyun Hao

  Qingyun Hao

  Committer

 • Zhiyang Zhang

  Zhiyang Zhang

  Committer

 • Xuyue Deng

  Xuyue Deng

  Committer

StorageEngine

 • Lei Wang

  Lei Wang

  Maintainer

 • Heng Li

  Heng Li

  Maintainer

 • Jinyu Zhang

  Jinyu Zhang

  Maintainer

 • Vinoth

  Vinoth

  Committer

 • Shuaituan Li

  Shuaituan Li

  Committer

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Committer

 • Chunyang Xu

  Chunyang Xu

  Committer

 • Leyi Zhang

  Leyi Zhang

  Committer

 • Chengwei Zhang

  Chengwei Zhang

  Committer

 • Kexu Lin

  Kexu Lin

  Committer

 • Wanchuan Zhang

  Wanchuan Zhang

  Committer

 • Yuechuan Wu

  Yuechuan Wu

  Committer

 • Chen Chen

  Chen Chen

  Committer

 • Xingrong Xue

  Xingrong Xue

  Committer

 • Xiang Ma

  Xiang Ma

  Committer

Connectors

 • Wengang Tian

  Wengang Tian

  Maintainer

 • Bin Liu

  Bin Liu

  Committer

 • Xiaoyue Wei

  Xiaoyue Wei

  Committer

 • Wenlong Zhang

  Wenlong Zhang

  Committer

 • Leyi Zhang

  Leyi Zhang

  Committer

 • Qian Yao

  Qian Yao

  Committer

 • Wei Wang

  Wei Wang

  Committer

Tools

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Maintainer

 • Bin Zhou

  Bin Zhou

  Committer

 • Jiong Peng

  Jiong Peng

  Committer

 • Chun Li

  Chun Li

  Committer

 • Chenghan He

  Chenghan He

  Committer

 • Mingyuan Wu

  Mingyuan Wu

  Committer

 • Xin Dou

  Xin Dou

  Committer

Docs

 • Yang Kang

  Yang Kang

  Maintainer

 • Siyi Gong

  Siyi Gong

  Maintainer

 • Yang Li

  Yang Li

  Committer

 • Huan Guo

  Huan Guo

  Committer

 • Cuiping Zhang

  Cuiping Zhang

  Committer

 • Yaqing Fan

  Yaqing Fan

  Committer

 • Meixia Tong

  Meixia Tong

  Committer

 • Xu Liu

  Xu Liu

  Committer

 • Leyi Zhang

  Leyi Zhang

  Committer

 • Xiaoying Jiang

  Xiaoying Jiang

  Committer

 • Yinan Li

  Yinan Li

  Committer

Infra

 • Jun Zhong

  Jun Zhong

  Maintainer

 • Xinyong Xiang

  Xinyong Xiang

  Committer

 • Xubo Zhang

  Xubo Zhang

  Committer

 • Yuhang Zheng

  Yuhang Zheng

  Committer

 • Zhuangbang Gong

  Zhuangbang Gong

  Committer

 • Long Ai

  Long Ai

  Committer

 • Xiangru Mei

  Xiangru Mei

  Committer

Security

 • Jinwei Zhu

  Jinwei Zhu

  Maintainer

 • Hongbo Jiang

  Hongbo Jiang

  Committer

 • Jianfeng Li

  Jianfeng Li

  Committer

 • Liang Guo

  Liang Guo

  Committer

 • Zheli Liu

  Zheli Liu

  Committer

 • shay.akirav

  shay.akirav

  Committer

IoT

 • Chengwei Zhang

  Chengwei Zhang

  Maintainer

 • Xiangyu Hu

  Xiangyu Hu

  Maintainer

 • Zhenyu Zheng

  Zhenyu Zheng

  Committer

 • Bo Zhao

  Bo Zhao

  Committer

OM

 • Dongsheng Cao

  Dongsheng Cao

  Maintainer

 • Mingcheng Qiu

  Mingcheng Qiu

  Maintainer

 • Zili Wang

  Zili Wang

  Committer

 • Hangyu Liu

  Hangyu Liu

  Committer

 • Bin Liu

  Bin Liu

  Committer

 • Qian Yao

  Qian Yao

  Committer

 • Hui Liu

  Hui Liu

  Committer

 • Chengwei Zhang

  Chengwei Zhang

  Maintainer

 • Xiangyu Hu

  Xiangyu Hu

  Maintainer

 • Zhenyu Zheng

  Zhenyu Zheng

  Committer

 • Bo Zhao

  Bo Zhao

  Committer

In-place Update

 • Jiang Wang

  Jiang Wang

  Maintainer

 • Qiang Li

  Qiang Li

  Maintainer

 • Yuechuan Wu

  Yuechuan Wu

  Maintainer

 • Weiqiang Yang

  Weiqiang Yang

  Committer

 • Tengteng Sun

  Tengteng Sun

  Committer

 • Wei Zhou

  Wei Zhou

  Committer

 • Siliang Wu

  Siliang Wu

  Committer

 • Kexu Lin

  Kexu Lin

  Committer

 • Sherman Lau

  Sherman Lau

  Committer

 • Ronen Grosman

  Ronen Grosman

  Committer

 • Wenyu He

  Wenyu He

  Committer

AI

 • Shifu Li

  Shifu Li

  Maintainer

 • Zhang Ce

  Zhang Ce

  Maintainer

 • Tianqing Wang

  Tianqing Wang

  Committer

 • Ji Sun

  Ji Sun

  Committer

 • Xuanhe Zhou

  Xuanhe Zhou

  Committer

 • Xiang Yu

  Xiang Yu

  Committer

 • Kang Xia

  Kang Xia

  Committer

 • Lijie Xu

  Lijie Xu

  Committer

GIS

 • Qin Zhou

  Qin Zhou

  Maintainer

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Maintainer

 • Wenlong Li

  Wenlong Li

  Committer

 • Zhengchao Hu

  Zhengchao Hu

  Committer

 • Qingyi Song

  Qingyi Song

  Committer

 • Rao Yang

  Rao Yang

  Committer

 • Song Wu

  Song Wu

  Committer

Security Technology

 • Jinwei Zhu

  Jinwei Zhu

  Maintainer

 • Mingxing Zhang

  Mingxing Zhang

  Committer

 • Rui He

  Rui He

  Committer

 • Kaizhi Wei

  Kaizhi Wei

  Committer

 • RongRong Song

  RongRong Song

  Committer

 • Shichao Yan

  Shichao Yan

  Committer

 • Xueyan Li

  Xueyan Li

  Committer

 • Bing Tian

  Bing Tian

  Committer

 • Qing Shi

  Qing Shi

  Committer

 • Yao Liu

  Yao Liu

  Committer

 • Xiumin Wang

  Xiumin Wang

  Committer

 • Liang Guo

  Liang Guo

  Committer

CloudNative

 • Yunpeng Chai

  Yunpeng Chai

  Maintainer

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Maintainer

 • Qiong Zhang

  Qiong Zhang

  Maintainer

 • Jiajia He

  Jiajia He

  Committer

 • Zaihua Kong

  Zaihua Kong

  Committer

 • Xiangyu Hu

  Xiangyu Hu

  Committer

 • Xiaohua Yang

  Xiaohua Yang

  Committer

 • Biao Huang

  Biao Huang

  Committer

 • Bin Liu

  Bin Liu

  Committer

 • YaBin Ji

  YaBin Ji

  Committer

 • Ruixiong Tan

  Ruixiong Tan

  Committer

 • Yunda Guo

  Yunda Guo

  Committer

 • Hongda Li

  Hongda Li

  Committer

 • Yunlong Gao

  Yunlong Gao

  Committer

 • Leyi Zhang

  Leyi Zhang

  Committer

Graph

 • Xin Wang

  Xin Wang

  Maintainer

 • Zihui Song

  Zihui Song

  Maintainer

 • Lin Wang

  Lin Wang

  Maintainer

 • Chen Zhang

  Chen Zhang

  Committer

 • Bohan Li

  Bohan Li

  Committer

 • Tiezheng Nie

  Tiezheng Nie

  Committer

 • Min Wu

  Min Wu

  Committer

 • Rui He

  Rui He

  Committer

 • Meng Wang

  Meng Wang

  Committer

 • Yanfeng Chai

  Yanfeng Chai

  Committer

 • Kunpeng Xu

  Kunpeng Xu

  Committer

 • BaoZhu Liu

  BaoZhu Liu

  Committer

 • SiZhuo Li

  SiZhuo Li

  Committer

 • PengKai Liu

  PengKai Liu

  Committer

Blockchain

 • Jinchuan Chen

  Jinchuan Chen

  Maintainer

 • Tiezheng Nie

  Tiezheng Nie

  Committer

 • Haicheng Zhao

  Haicheng Zhao

  Committer

 • Qian Yang

  Qian Yang

  Committer

 • Chuanliang Liao

  Chuanliang Liao

  Committer

 • Qingyun Hao

  Qingyun Hao

  Committer

 • Zhongbin Xue

  Zhongbin Xue

  Committer

 • Jinwei Zhu

  Jinwei Zhu

  Committer

 • Rui He

  Rui He

  Committer

QA

 • Changjun Zhang

  Changjun Zhang

  Maintainer

 • Jie Xiao

  Jie Xiao

  Maintainer

 • Xiongdao Fu

  Xiongdao Fu

  Committer

 • Wenlong Jiang

  Wenlong Jiang

  Committer

 • Fangyuan Zhou

  Fangyuan Zhou

  Committer

 • Dong Chen

  Dong Chen

  Committer

 • Zhijing Zhang

  Zhijing Zhang

  Committer

 • Fei Song

  Fei Song

  Committer

 • Jingyuan Sun

  Jingyuan Sun

  Committer

 • Yan Liang

  Yan Liang

  Committer

 • Shitin Liao

  Shitin Liao

  Committer

 • Min Sun

  Min Sun

  Committer

 • Ao Zhang

  Ao Zhang

  Committer

 • Pei Ming

  Pei Ming

  Committer

 • Mo Wang

  Mo Wang

  Committer

 • Shujuan Fan

  Shujuan Fan

  Committer

DCF

 • Huanzhuo Wang

  Huanzhuo Wang

  Maintainer

 • Jiang Wang

  Jiang Wang

  Maintainer

 • Weiqiang Yang

  Weiqiang Yang

  Committer

 • Tengteng Sun

  Tengteng Sun

  Committer

 • Xilin Hu

  Xilin Hu

  Committer

 • Yilun Yuan

  Yilun Yuan

  Committer

 • Weiping Xie

  Weiping Xie

  Committer

Certification

 • Tuanli Xia

  Tuanli Xia

  Maintainer

 • Lichao Zhao

  Lichao Zhao

  Maintainer

 • Kaiyao Huang

  Kaiyao Huang

  Committer

 • Yansong Li

  Yansong Li

  Committer

 • Changjun Zhang

  Changjun Zhang

  Committer

 • Xianru Huang

  Xianru Huang

  Committer

 • Xu Xu

  Xu Xu

  Committer

 • Zhenyu Chen

  Zhenyu Chen

  Committer

 • Wangjing Quan

  Wangjing Quan

  Committer

 • Chuqi Fang

  Chuqi Fang

  Committer

 • Wenliang Wu

  Wenliang Wu

  Committer

 • Xiaoqin Xu

  Xiaoqin Xu

  Committer

 • Xinfang Zhang

  Xinfang Zhang

  Committer

Plugin

 • Kaiyao Huang

  Kaiyao Huang

  Maintainer

 • Pinggao Zhou

  Pinggao Zhou

  Maintainer

 • Yinghao Hu

  Yinghao Hu

  Committer

 • Zhangyan Su

  Zhangyan Su

  Committer

 • 陈晓滨

  陈晓滨

  Committer

 • Jiong Peng

  Jiong Peng

  Committer

 • Yuechuan Wu

  Yuechuan Wu

  Committer

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Committer

 • Mingyuan Wu

  Mingyuan Wu

  Committer

 • Xiuqiang Wang

  Xiuqiang Wang

  Committer

 • Siqi Zhao

  Siqi Zhao

  Committer

 • Hao Luo

  Hao Luo

  Committer

 • Jun Zhao

  Jun Zhao

  Committer

CM

 • Jianxun Zhang

  Jianxun Zhang

  Maintainer

 • Wei Wang

  Wei Wang

  Maintainer

 • Yong Deng

  Yong Deng

  Committer

 • Xilin Hu

  Xilin Hu

  Committer

 • Wei Yang

  Wei Yang

  Committer

 • Zheng Yu

  Zheng Yu

  Committer

 • Chen Chen

  Chen Chen

  Committer

 • Baoyi Pei

  Baoyi Pei

  Committer

 • Lixia Zhu

  Lixia Zhu

  Committer

 • Dong Chen

  Dong Chen

  Committer

 • Huanzhuo Wang

  Huanzhuo Wang

  Committer

 • Yanjiao Huang

  Yanjiao Huang

  Committer

ReleaseManagement

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Maintainer

 • Jiang Wang

  Jiang Wang

  Maintainer

 • Wei Feng

  Wei Feng

  Maintainer

 • Pei Ming

  Pei Ming

  Committer

 • Di Yang

  Di Yang

  Committer

 • Lei Wang

  Lei Wang

  Committer

 • Wei Wang

  Wei Wang

  Committer

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Committer

 • Siyi Gong

  Siyi Gong

  Committer

 • Jun Zhong

  Jun Zhong

  Committer

 • Yongsheng Liu

  Yongsheng Liu

  Committer

 • Wei Liu

  Wei Liu

  Committer

 • Xiaobin Chen

  Xiaobin Chen

  Committer

 • Bing Tian

  Bing Tian

  Committer

 • Xubo Zhang

  Xubo Zhang

  Committer

 • Mingyuan Wu

  Mingyuan Wu

  Committer

 • Wenlong Zhang

  Wenlong Zhang

  Committer

 • Kaifeng Cui

  Kaifeng Cui

  Committer

 • Zihao Yang

  Zihao Yang

  Committer

 • Seliang Zeng

  Seliang Zeng

  Committer

OPS

 • Yu Shen

  Yu Shen

  Maintainer

 • Kaiyao Huang

  Kaiyao Huang

  Maintainer

 • Zaihua Kong

  Zaihua Kong

  Maintainer

 • Bo Gao

  Bo Gao

  Committer

 • Xianfeng Diao

  Xianfeng Diao

  Committer

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Committer

 • Wenke Yang

  Wenke Yang

  Committer

 • Haolan Sun

  Haolan Sun

  Committer

 • Lejia Ding

  Lejia Ding

  Committer

 • Kun Li

  Kun Li

  Committer

 • Zhengchao Hu

  Zhengchao Hu

  Committer

KnowledgeGraph

 • Lei Zou

  Lei Zou

  Maintainer

 • Wenjie Li

  Wenjie Li

  Committer

 • Youhuan Li

  Youhuan Li

  Committer

 • Peng Peng

  Peng Peng

  Committer

 • Haofen Wang

  Haofen Wang

  Committer

 • Yinan Li

  Yinan Li

  Committer

 • Gen Lin

  Gen Lin

  Committer

 • Weiguo Zheng

  Weiguo Zheng

  Committer

 • Liang Hong

  Liang Hong

  Committer

 • Huajun Chen

  Huajun Chen

  Committer

 • Xin Wang

  Xin Wang

  Committer

 • Yuechuan Wu

  Yuechuan Wu

  Committer

 • Zhongbin Xue

  Zhongbin Xue

  Committer

 • Yongpan Sheng

  Yongpan Sheng

  Committer

Want to start a new SIG?

Please send your application to : tc@opengauss.org

User Group (oGUG)

ShenZhen User Group

 • Jinge Li

  Jinge Li

  Organizer

  VASTDATA

 • Bin Zhu

  Bin Zhu

  Member

  HUAWEI

 • Mingyue Wang

  Mingyue Wang

  Member

  VASTDATA

 • Gen Lin

  Gen Lin

  Ambassador

  VASTDATA

 • Wengang Tian

  Wengang Tian

  Ambassador

  HUAWEI

 • Sihao Li

  Sihao Li

  Ambassador

  HUAWEI

 • Xiaojun Xiong

  Xiaojun Xiong

  Ambassador

  HUAWEI

 • Jun Zhou

  Jun Zhou

  Ambassador

  CVTE

BeiJing User Group

 • Zhi Zhou

  Zhi Zhou

  Organizer

  Beijing Kunpeng Joint Innovation Center

 • Xiao Wang

  Xiao Wang

  Member

  ENMOTECH

 • Jiang Yu

  Jiang Yu

  Member

  VASTDATA

 • Dianbin Jiang

  Dianbin Jiang

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Wanchuan Zhang

  Wanchuan Zhang

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Mingxing Zhang

  Mingxing Zhang

  Ambassador

  SANGFOR

 • Liang Zhang

  Liang Zhang

  Ambassador

  SphereEx

 • Nianke Zhan

  Nianke Zhan

  Ambassador

  BESSYSTEM

 • Yao Bin

  Yao Bin

  Ambassador

  Primeton

NanJing User Group

 • Liang Dong

  Liang Dong

  Organizer

  Jiangsu Kunpeng + Ascend Eco-Innovation Center

 • Hongbo Dang

  Hongbo Dang

  Member

  Individual

 • Zhenfeng Li

  Zhenfeng Li

  Ambassador

  Chinasoft International

 • Ruilei Wu

  Ruilei Wu

  Ambassador

  WILLBINGO

XiAn User Group

 • Tao Wang

  Tao Wang

  Organizer

  Shanxi Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Hui Liu

  Hui Liu

  Member

  ENMOTECH

 • YaBin Ji

  YaBin Ji

  Member

  ENMOTECH

 • Qian Yao

  Qian Yao

  Member

  ENMOTECH

 • Shaofei Jing

  Shaofei Jing

  Member

  BESSYSTEM

 • Yang Kang

  Yang Kang

  Member

  Gauss松鼠会

 • Xiaofeng Qi

  Xiaofeng Qi

  Member

  Gauss松鼠会

 • Chun Li

  Chun Li

  Member

  WOQUTECH

 • Cuiping Zhang

  Cuiping Zhang

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Huan Guo

  Huan Guo

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Qing Shi

  Qing Shi

  Ambassador

  VASTDATA

 • Yang Li

  Yang Li

  Ambassador

  Chinasoft International

ChangSha User Group

 • Jun Kuang

  Jun Kuang

  Organizer

  Hunan Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Xiaoyan Kui

  Xiaoyan Kui

  Member

  Central South University

 • Guanghua Tan

  Guanghua Tan

  Member

  Hunan University

 • Jiujiu Jiang

  Jiujiu Jiang

  Member

  Trasen

 • Yong li

  Yong li

  Member

  Zhongnan Engineering

 • Decheng Sun

  Decheng Sun

  Ambassador

  Hunan Kunpeng Eco-Innovation Center

HangZhou User Group

 • Qihong Zhong

  Qihong Zhong

  Organizer

  Zhejiang Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Zhuangzhuang Ren

  Zhuangzhuang Ren

  Member

  Whale Cloud

 • Chun Li

  Chun Li

  Member

  WOQUTECH

 • Yuhang Yang

  Yuhang Yang

  Member

  WOQUTECH

 • Jian Jiang

  Jian Jiang

  Member

  Bo Bing Tech

 • Jian Zhao

  Jian Zhao

  Member

  VASTDATA

 • Cheng Tang

  Cheng Tang

  Member

  CSU DATA

 • Ben Feng

  Ben Feng

  Ambassador

  HUAWEI

 • Minjian Que

  Minjian Que

  Ambassador

  HUAWEI

LanZhou User Group

 • Haojun Li

  Haojun Li

  Organizer

  Gansu Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Hong Zhao

  Hong Zhao

  Ambassador

  Northwest Normal University

 • Ran Tian

  Ran Tian

  Ambassador

  Lanzhou University of technology

 • Xiao Guo

  Xiao Guo

  Member

  HECENT

 • Ding An

  Ding An

  Member

  Gansu Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Longjie Li

  Longjie Li

  Member

  Lanzhou University

 • Yishou Zhao

  Yishou Zhao

  Member

  CHINA TELECOM WANWEI

 • Shengjun Su

  Shengjun Su

  Member

  CHINA TELECOM WANWEI

 • Wenjie Sun

  Wenjie Sun

  Member

  ENMOTECH

 • Ruibin Zhou

  Ruibin Zhou

  Member

  ENMOTECH

 • Xiaobin Ren

  Xiaobin Ren

  Member

  GS-UNIS

 • Ting Yao

  Ting Yao

  Member

  VASTDATA

 • Tao Yang

  Tao Yang

  Member

  VASTDATA

 • Henian Yang

  Henian Yang

  Member

  Jinchuan Group Co.,Ltd

ChongQing User Group

 • Xinyi You

  Xinyi You

  Organizer

  Chongqing Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Yi Hu

  Yi Hu

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Bingseng Luo

  Bingseng Luo

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Yuanpeng Li

  Yuanpeng Li

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Quan Zhen

  Quan Zhen

  Ambassador

  sztech

 • Hao Chen

  Hao Chen

  Ambassador

  VASTDATA

 • Hui Liu

  Hui Liu

  Ambassador

  CQ PETROLEUM AND GAS EXCHANGE

 • Yongpan Sheng

  Yongpan Sheng

  Ambassador

  ChongqingUniversity

 • Jingzhou Huang

  Jingzhou Huang

  Member

  Chongtongfu

 • Qingdong Shi

  Qingdong Shi

  Member

  ENMOTECH

 • Hongxing Yang

  Hongxing Yang

  Member

  VASTDATA

 • Xiangping Peng

  Xiangping Peng

  Member

  VASTDATA

 • Hui Li

  Hui Li

  Member

  CHONGQING THREE GORGES BANK

 • Hui Deng

  Hui Deng

  Member

  Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd

ShangHai User Group

 • Zhongyang Zhang

  Zhongyang Zhang

  Organizer

  Shanghai Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Shaohua Song

  Shaohua Song

  Ambassador

  individual developer

 • Changhao Liu

  Changhao Liu

  Ambassador

  China Minsheng Bank Corp., Ltd.

 • Tianshun Liu

  Tianshun Liu

  Ambassador

  Jiangsu HopeRun Software Co.,Ltd.

 • Hua Li

  Hua Li

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Ou Li

  Ou Li

  Member

  Inspur Software Co.,Ltd

 • Mingzhuxi Mei

  Mingzhuxi Mei

  Member

  VASTDATA

 • Yu Wang

  Yu Wang

  Member

  VASTDATA

 • You Zhou

  You Zhou

  Member

  Intergraph Corporation

 • Xin Yao

  Xin Yao

  Member

  Shanghai Stock Exchange Technology Co., Ltd.

 • Jie Tian

  Jie Tian

  Member

  xinyuan

 • Zigui Hu

  Zigui Hu

  Member

  ENMOTECH

 • Jing Huang

  Jing Huang

  Member

  VASTDATA

 • Jinrong Xie

  Jinrong Xie

  Member

  ENMOTECH

ChengDu User Group

 • Qiang Zeng

  Qiang Zeng

  Organizer

  Chengdu Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Xiang Yu

  Xiang Yu

  Ambassador

  TECH EDUCATION

 • Yuanxia Huang

  Yuanxia Huang

  Ambassador

  xugu

 • Xuzhen Li

  Xuzhen Li

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Xingbin Yu

  Xingbin Yu

  Member

  ENMOTECH

 • Shaoyun Chen

  Shaoyun Chen

  Member

  ENMOTECH

 • Minghan Yang

  Minghan Yang

  Member

  ENMOTECH

 • Tao Wang

  Tao Wang

  Member

  ENMOTECH

 • Zhengying Su

  Zhengying Su

  Member

  VASTDATA

 • Xiaohong Xiong

  Xiaohong Xiong

  Member

  VASTDATA

 • Li Gan

  Li Gan

  Member

  ENMOTECH

 • Ze Chen

  Ze Chen

  Member

  ENMOTECH

 • Yao Dou

  Yao Dou

  Member

  CIB FINTECH

 • Juan Hu

  Juan Hu

  Member

  CIB FINTECH

 • Pai Liu

  Pai Liu

  Member

  TongTech

 • Cancan Xiong

  Cancan Xiong

  Member

  Ping An Technology

 • Side Xie

  Side Xie

  Member

  Shangding Technology

 • Longtao Jiang

  Longtao Jiang

  Member

  SphereEx

 • Zhiming Chen

  Zhiming Chen

  Member

  Chengdu Haidi Xinhua Information Technology

GuangZhou User Group

 • Yangyang Shi

  Yangyang Shi

  Organizer

  Guangzhou Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Weixiong Yang

  Weixiong Yang

  Ambassador

  Guangzhou Tiancom Information Technology Co.,ltd.

 • Lingbin Meng

  Lingbin Meng

  Ambassador

  VASTDATA

 • Jie Wang

  Jie Wang

  Ambassador

  Guangdong Open University

 • Shaocong Xiao

  Shaocong Xiao

  Member

  xiaoshaocong@sequoiadb.com

 • Pingran Xie

  Pingran Xie

  Member

  NCTI-ISDC

 • Kai Sun

  Kai Sun

  Member

  Beijing Baolande Software Corporation

 • Yue Bai

  Yue Bai

  Member

  VASTDATA

 • Ruirong Chen

  Ruirong Chen

  Member

  NCTI-ISDC

 • Zhigang Huang

  Zhigang Huang

  Member

  Meizhou Hakka Bank Co., Ltd.

 • Ziqi Yang

  Ziqi Yang

  Member

  ENMOTECH

 • Juncong Chen

  Juncong Chen

  Member

  China Mobile Information Technology Co., Ltd.

 • Mingyue Wang

  Mingyue Wang

  Member

  VASTDATA

 • Zihao Yang

  Zihao Yang

  Member

  NCTI-ISDC

GuiYang User Group

 • Shengnan Qu

  Shengnan Qu

  Organizer

  GuiZhou Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Shuangquan Lu

  Shuangquan Lu

  Ambassador

  individual developer

 • Shuli Yan

  Shuli Yan

  Ambassador

  ENMOTECH

 • Hao Han

  Hao Han

  Ambassador

  HAIYI SOFTWARE

 • Zuoxin Wu

  Zuoxin Wu

  Member

  SIEFENG

 • Linhu Ren

  Linhu Ren

  Member

  GUIZHOU QIANYUAN POWER CO.LTD

 • Sifeng Zong

  Sifeng Zong

  Member

  Baise University

 • Bei Wang

  Bei Wang

  Member

  ENMOTECH

 • Hong Liu

  Hong Liu

  Member

  ENMOTECH

HeiFei User Group

 • Mingming

  Mingming

  Organizer

  iFLYTEK CO.LTD.

 • Changhe Su

  Changhe Su

  Ambassador

  individual developer

 • Chonghang Zheng

  Chonghang Zheng

  Ambassador

  Anhui Mingsheng Hengzhuo Technology Co.LTD.

 • Dongping Huang

  Dongping Huang

  Member

  ZHONG KE MEI LUO

 • Shiyuan Rong

  Shiyuan Rong

  Member

  Anhui Hexin Technology Development Co., Ltd

 • Peng Hu

  Peng Hu

  Member

  ANHUI RURAL CREDIT UNION

 • Zhi Li

  Zhi Li

  Member

  iFLYTEK CO.LTD.

 • Zheng Fang

  Zheng Fang

  Member

  ZHONG KE MEI LUO

 • Huamin Zhang

  Huamin Zhang

  Member

  Winning Health Technology Group Co.,Ltd.

 • Tong Wang

  Tong Wang

  Member

  ANHUI JIAOKONG INFORMATION INDUSTRY CO., LTD

 • Xiangbo Zeng

  Xiangbo Zeng

  Member

  BEIJING CHINA POWER INFORMATION TECHNOLOGY CO. Ltd.

 • Zhaoxin Mao

  Zhaoxin Mao

  Member

  Hefei Intelligent Voice Innovation Development Co., Ltd

 • Dajun Tian

  Dajun Tian

  Member

  individual developer

 • Mengjia Li

  Mengjia Li

  Member

  iFLYTEK CO.LTD.

 • Hengheng Cai

  Hengheng Cai

  Member

  Hangzhou WOQU Technology Co.,Ltd.

 • Guojun Jin

  Guojun Jin

  Member

  individual developer

 • Wei Sun

  Wei Sun

  Member

  JINGQI NETWORK

 • Wei Xie

  Wei Xie

  Member

  kdgcsoft

 • Yajun Dong

  Yajun Dong

  Member

  individual developer

 • Maofa Wang

  Maofa Wang

  Member

  individual developer

 • Chengyu Xu

  Chengyu Xu

  Member

  Anhui Hexin Technology Development Co., Ltd

 • Qiguo Cheng

  Qiguo Cheng

  Member

  individual developer

 • Guangyu Hong

  Guangyu Hong

  Member

  individual developer

 • Fan Wang

  Fan Wang

  Member

  individual developer

 • Shicheng Xu

  Shicheng Xu

  Member

  Hefei Visionox Technology Co., Ltd.

 • Tao Zhang

  Tao Zhang

  Member

  individual developer

 • Li Zhu

  Li Zhu

  Member

  individual developer

 • Peng Huang

  Peng Huang

  Member

  Anhui safebetter Information Technology Co.,Ltd

WuHan User Group

 • Dengyang Wang

  Dengyang Wang

  Organizer

  HuBei Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Cheng Wang

  Cheng Wang

  Member

  Beijing Hisign Technology Co., Ltd.

 • Fengjiao Yin

  Fengjiao Yin

  Member

  individual developer

 • Fang Duan

  Fang Duan

  Member

  VASTDATA

 • Junfeng Lu

  Junfeng Lu

  Member

  Huazhong University Of Science And Technology

 • Xuefeng Cheng

  Xuefeng Cheng

  Member

  VASTDATA

 • Yuanzhen Zhang

  Yuanzhen Zhang

  Member

  Wuhan Succez Software Co.,Ltd.

 • Xiuke Qu

  Xiuke Qu

  Member

  LAN-YOU TECHNOLOGY

 • Biao Ye

  Biao Ye

  Member

  Unionlife Insurance Co.,Ltd.

 • Shoushuai Zhang

  Shoushuai Zhang

  Member

  individual developer

 • Jinchi Xie

  Jinchi Xie

  Member

  individual developer

 • Zhiming Zhang

  Zhiming Zhang

  Member

  VASTDATA

 • Xiaobing Jiang

  Xiaobing Jiang

  Member

  VASTDATA

 • Qun Xiong

  Qun Xiong

  Member

  ENMOTECH

 • Yuwen Zhang

  Yuwen Zhang

  Member

  ENMOTECH

 • Ruping Luo

  Ruping Luo

  Member

  ENMOTECH

 • Jun Li

  Jun Li

  Member

  ENMOTECH

ShenYang User Group

 • Yuan Yuan

  Yuan Yuan

  Organizer

  liaoNing Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Tao Dong

  Tao Dong

  Ambassador

  liaoNing Kunpeng Eco-Innovation Center

 • Zhengyu Chen

  Zhengyu Chen

  Ambassador

  Northlab(Shenyang)Inc.,Ltd.

 • Qinghui Zhao

  Qinghui Zhao

  Ambassador

  VASTDATA

 • Xu Huang

  Xu Huang

  Ambassador

  VASTDATA

 • Tingyang Zhao

  Tingyang Zhao

  Ambassador

  VASTDATA

 • Ming Luo

  Ming Luo

  Ambassador

  Neusoft Corporation

 • Kewei Xu

  Kewei Xu

  Member

  Neusoft Corporation

 • Zhenyi Yuan

  Zhenyi Yuan

  Member

  Beijing Yueneng Technology Co.,ltd.

 • Kefeng Tian

  Kefeng Tian

  Member

  Rongke Zhiwei Cloud Technology Co., Ltd

 • Tao Cui

  Tao Cui

  Member

  Beijing Yueneng Technology Co.,ltd.

 • Bo Li

  Bo Li

  Member

  Rongke Zhiwei Cloud Technology Co., Ltd

 • Hongwei Li

  Hongwei Li

  Member

  Neusoft Corporation

 • Hao Zhang

  Hao Zhang

  Member

  Northlab(Shenyang)Inc.,Ltd.

 • Yu Jiang

  Yu Jiang

  Member

  individual developer

 • Ran Gao

  Ran Gao

  Member

  Shuangyang Information Technology (Zhuhai) Co., Ltd

Want to start a new openGauss User Group?

Please send your application to: usergroup@opengauss.org